Deneyim

1996 Tıp Doktoru / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

1998 – 2003 Genel Cerrahi Araştırma Görevlisi / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2004 Genel Cerrahi Uzmanı / Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2007 Genel Cerrahi Yard. Doçenti / Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2010 Genel Cerrahi Doçenti / Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2010  Gözlemci / Clevend Clinic Department of Colorectal Surgery USA

2015 – Halen Profesör / Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM / Genel Cerrahi Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi

Eğitim

Tıp Doktoru / Haziran, 1996 / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Araştırma Görevlisi / Mayıs,1998- Aralık, 2003 / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Uzmanı / Nisan 2004 / Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Yard. Doçenti / Temmuz, 2007 / Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Doçenti / Nisan 2010 / Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Gözlemci / Eylül-Aralık 2010 / Cleveland Clinic Department of Colorectal Surgery USA

Genel Cerrahi Profesörü / Kasım 2015 – Halen / Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi