Bir kanserin evresi kabaca onun vücut içindeki yayılım durumunu ifade eder. Tedavinin belirlenmesinde ve tedaviden beklenen başarının öngörülmesinde kanserin evresi en önemli faktördür.

 

Kolorektal Kanserlerde Tümörün Evresi Belirlenirken;

  • Kanser barsak duvarının hangi katmanına kadar büyümüş?
  • Komşu doku ve organlara sıçramış mı?
  • Çevre lenf bezleri veya uzak organlara yayılma yapmış mı?

 

Kolorektal kanserin evrelemesi hastanın fizik muayene bulguları, biyopsi sonuçları ve BT, MRI, PET gibi görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarına göre yapılır.

  • Evreleme muayene, biyopsi ve görüntüleme tetkiklerine göre yapıldığında buna klinik evre,
  • Ameliyat edilen hastalarda bu verilerin çıkarılan parçanın incelenme sonuçları ile birleştirilerek yapılmasına ise patolojik evre adı verilir.

 

Bazen cerrahi sırasında görüntülemelerde saptanmayan daha ileri evre bir hastalık ile karşılaşılabilir. Bu nedenle patolojik evre, klinik evreden daha ileri safhada olabilir.

Kolorektal kanseri olan hastaların çoğunda cerrahi yapılması nedeniyle kanserin evresi genellikle patolojik olarak belirlenir ve bu daha doğru bir evrelemenin yapılması anlamını taşımaktadır.

 

Evrelerine Göre Kolorektal Kanser Hastalarının Sağ Kalım Oranları

  • Evre I’de 5 yıllık göreceli sağ kalım yaklaşık %92’dir. Hastaların %39’u bu evrede tanı alırlar.
  • Evre II ‘de 5 yıllık göreceli sağ kalım yaklaşık %89’dur. Hastaların %35’i bu evrede tanı alırlar.
  • Evre III’de  5 yıllık göreceli sağ kalım yaklaşık %71’dir. Hastaların %22’si bu evrede tanı alırlar.
  • Metastatik  Evre IV’de 5 yıllık göreceli sağ kalım oranı %14’lere kadar düşmektedir. Ancak halen bu evresindeki kanser hastaları için de farklı tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

 

Unutulmaması gereken;  Tüm bu sağ kalım oranların sadece tahmini değerlerdir. Sağkalım süreleri kanser hücre tipine, tedavi farklılıklarına, hastanın genel durumuna göre değişmektedir.